RSS
wszystkie
zmień region
Nie jesteś zalogowany(a) (zaloguj się)

Polityka prywatności
Użytkownik czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy DamDaj.pl akceptuje poniżej opisane zasady Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Wydawca serwisu DamDaj.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, bez powiadomienia Użytkowników.

Użytkownika wykorzystującego w jakikolwiek sposób serwis DamDaj.pl obowiązują aktualna zasady Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany przez wydawcę serwisu nie wpływają na podstawową zasadę: serwis DamDaj.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji o Użytkownikach innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityka Prywatności, wydawca prosi o rezygnację z użytkowania serwisu.

DANE OSOBOWE

Użytkownik korzystając z serwisu DamDaj.pl może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane te to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień Użytkownik może zostać poproszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Wydawca serwisu DamDaj.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom , których dane kontaktowe uzyskał poprzez DamDaj.pl. Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu DamDaj.pl (np. zmiany, promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego serwis DamDaj.pl

Informacje komercyjne filtrowane są prze wydawcę serwisu w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż dwa razy na tydzień.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe podane przy ofertach, innych materiałach związanych z serwisem DamDaj.pl dostępne są dla wszystkich odwiedzających serwis. Wydawca serwisu nie posiada możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

COOKIES (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Żadne informacje oraz ceny podane w serwisie nie mają charakteru informacji handlowej.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu DamDaj.pl. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności użytkowników DamDaj.pl prosimy kierować poprzez zakładkę Kontakt.